ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:04:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 147 ครั้ง  147 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      โปรแกรม      driver
ชื่อเรื่อง :

แก้ปัญหา IE แจ้งเตือน This webpage contains content..secure HTTPS


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

แก้ปัญหา IE อาการแจ้งเตือน ข้อความว่า This webpage contains content that will not be delivered using a secure HTTPS connection, which could compromise the security of the entire webpage  
     เซริฟเวอร์ DTV MCOT มีพื้นที่ความจุเต็ม เกิดปัญหาอัพโหลดไฟล์ไม่ได้ เพราะเซิรฟเวอร์ DTV MCOT ใช้พื้นที่เก็บไฟล์ร่วมกับไฟล์วิดีโอของงานข่าว มีการใช้งานบันทึกภาพวิดีโอข่าวจนเนื้อที่ความจุเต็ม จึงอัพโหลดไฟล์เอกสารและรูปภาพไม่ได้อีกคร่าบ ต้องรอให้ผู้ดูแลเซริฟเวอร์ที่อยู่ส่วนกลาง อสมท ปรับปรุงเซริฟเวอร์ เฮ้ออออ
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น