ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 10 มิถุนายน 2561 เวลา 21:25:15      ถูกเปิดอ่านแล้ว 144 ครั้ง  144 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      Network      Network
ชื่อเรื่อง :

ติดตั้ง WiFi ระบบเน็ตเวิร์กให้โรงเรียน(ตอนที่2)



มีงานติดตั้งเครือข่ายให้โรงเรียนประถม โรงเรียนได้รับการติดตั้งใช้งานไฟเบอร์อินเตอร์เน็ต 100Mbps แล้วต้องการกระจายสัญญาณ WiFi รอบๆอาคารและสนามหน้าบริเวณโรงเรียน จึงต้องติดตั้งเครื่องกระจาย WiFi เพิ่มเติมหน้าอาคาร





เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพตัวเราจริงๆ

ก็บอกแล้วว่า มีรถกระบะเก่าๆ ก็สามารถสร้างอาชีพ ทำงานติดตั้งระบบเครือข่าย Network และ WiFi ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฯลฯ ให้สำนักงานและโรงเรียนต่างๆได้ เป็นการเตรียมตัวเอง เตรียมเครื่องมือให้รู้จักเครื่องมือใช้งาน และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานติดตั้งไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สร้างอาชีพให้ตัวเราเอง




มีภาพมุมสูงให้ชมด้วย 55





เตรียมการมาอย่างดี รับดูแลและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ก เครือข่าย WiFi ระบบไฟฟ้าสำนักงานและโรงเรียนในท้องถิ่นชุมชนอิสานบ้านเฮา








Router ของไฟเบอร์อินเตอร์เน็ต













ทดลองเดินออกมารับสัญญาณ WiFi ที่สนาม ระยะห่าง 100 เมตร





ทดลองรับสัญญาณ WiFi ระยะห่าง 100 เมตร 
รับสัญญาณได้แรงดี 3/4 ขีด





เดินทั่วสนาม รัศมี 100 เมตร รับสัญญาณได้แรงจริง





ต่อสาย LAN เข้าห้องสมุด จำนวน 1 เส้น
































จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น