ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30:58      ถูกเปิดอ่านแล้ว 109 ครั้ง  109 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : อสมท ร่วมลงนาม ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

อสมท  ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

     นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ณ สำงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ที่มาจาก..
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

      สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และกิจกรรม “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ภายในพิธีดังกล่าว พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง “
ป.ป.ช. จับมือสื่อบันเทิงสร้างสังคมไม่ทนต่อทุจริต
วันที่ 28  พ.ค. 61

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ลงนามความร่วมมือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งสอดแทรกเนื้อหากระตุ้นสังคมตื่นรู้

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ที่มาจาก สำนักข่าวไทย..
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น