ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:16:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 102 ครั้ง  102 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ใส่ใจธรรมชาติ ณ อสมท ขอนแก่น


ร่วมปลูกต้นไม้ใส่ใจธรรมชาติ ณ สถานีโทรทัศน์ อสมท ขอนแก่น รนณรงค์ตามกิจกรรมที่รัฐกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็น "วันต้นไม้แห่งชาติ" เพื่อสร้างความใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

วันต้นไม้แห่งชาติ   15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี

15 ค่ำเดือน 6 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็น "วันต้นไม้แห่งชาติ" ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น