ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:18:21      ถูกเปิดอ่านแล้ว 118 ครั้ง  118 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อเรื่อง : แก้ปัญหาหน้าเว็บ แชร์เนื้อหาใน FACEBOOK แล้วข้อมูลไม่ขึ้น รูปไม่มา


แก้ปัญหาเว็บไซต์ของเรา แชร์เนื้อหาใน Facebook แล้วข้อมูลไม่แสดงขึ้น รูปภาพไม่แสดงในแชร์บนเฟซบุ๊ก แย่ละ..ทำไงดี ? จึงค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่าหลายคนเจอปัญหานี้เหมือนกัน เรามีวิธีแก้ปัญหาที่เว็บไซต์ของเราเองคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ให้ใส่ข้อมูลเว็บเราที่ตำแหน่ง content="................"/>

<meta property="og:title"  content="ชื่อเว็บ"/>
<meta property="og:type"  content="website"/>
<meta property="og:url"  content="http://dtv.mcot.net/news-detail.php?id=285"/>
<meta property="og:image"  content="http://dtv.mcot.net/img/logo5new.jpg"/>
<meta property="og:site_name"    content="dtv.mcot.net"/>
<meta property="fb:admins" content="000000000000000000"/>
<meta property="og:description"  content="รายละเอียดของเว็บ"/>


คำเฉพาะต่างๆ
- og:title คือชื่อเว็บที่เราจะให้แสดง
- og:type คือประเภท (ในภาพข้างล่างจะเป็น Movie)
    ดูประเภทที่ Facebook อนุญาตให้ใช้ได้ที่นี่ คลิกที่นี่

- og:url คือ url ของเว็บไซต์เรา
- og:image คือภาพตัวอย่าง (ดูจากรูปข้างล่างได้)
- og:site_name คือชื่อเว็บของเรา
- fb:admins จะตั้งให้ใครเป็น admin ให้ใส่ user id ของคนๆ นั้นลงไป
- og:description เป็นคำอธิบายเว็บสั้นๆ 1-2 บรรทัด

ที่มาจาก : 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/"
      xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml" >

<head>

<title> หัวข้อบทความ </title>

<meta property="og:title" content="dtv.mcot.net"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" content="http://dtv.mcot.net/data/up_show.php?web=epost&id=1234"/>
<meta property="og:image" content="http://dtv.mcot.net/data/epost/pic.jpg"/>
<meta property="og:site_name" content="dtv.mcot.net"/>
<meta property="fb:admins" content="000000000000000000"/>
<meta property="og:description" content="รายละเอียดบทความ"/>

</head>

<body>

<!-- ขึ้นต้นเว็บ จะต้องเขียนสคริปต์ ซ่อนรูปภาพไว้ ความกว้าง x ความสูง = 0 -->
<!-- เป็นรูปภาพแรกที่เราต้องการให้แสดงขึ้นในแชร์ของ Facebook -->
<!-- ตัวอย่าง <img src="ที่อยู่รูปภาพ" width="0" height="0"> -->
<!-- จะมองไม่เห็นในเว็บไซต์เรา แต่จะไปแสดงรูปบนแชร์เฟซบุ๊ก Facebook -->

<img src="http://dtv.mcot.net/data/epost/pic.jpg" width="0" height="0">


</body>

</html>

ผลที่ได้ เมื่อแสดงบน Facebook


บางครั้งแชร์ข้อมูลในเฟซบุ๊ก ก็แสดงรูปทางแนวนอน
dtv.mcot.net/data/up_show.php?id=1547831740&web=epost

ผลการแชร์บทความขึ้นเฟซบุ๊ก
> แสดงรูปภาพในบทความ จำนวน 1 รูป (รูปแรก)
> แสดงข้อความรายละเอียดหัวข้อบทความ title
> แสดงชื่อโดเมนเนม เว็บไซต์ของเรา dtv.mcot.net
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น