ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 เมษายน 2561 เวลา 01:52:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง  150 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      ข่าวสารภายนอก      ข่าวสารภายนอก
ชื่อเรื่อง :

สนช.คว่ำกระจาด 14 ว่าที่ กสทช. ใช้ ม.44 ชะลอสรรหา1.พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯนั้นมีปัญหา ถ้าหากปล่อยให้กระบวนการสรรหา กสทช.เดินหน้าต่อไป  ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก จึงต้องแก้กฎหมายก่อนถึงจะสรรหาต่อได้ และ

2. การทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระและกรรมการสรรหา กสทช.ซึ่งมีนายชีพ จุลมนต์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา อาจจะมีปัญหาด้านการตีความกฎหมาย เพราะไปตีความว่า ต้องเป็นตำแหน่งขององค์กรนิติบุคคล ทั้งที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าให้เป็นนิติบุคคลหรือไม่ แค่ขอว่าให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีระดับซีเทียบเท่ากับระดับอธิบดี จะได้มีความรู้ในการบริหารหน่วยงานเท่านั้น

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อกระบวนการการจัดทำกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติคว่ำ รายชื่อผู้ได้รับสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)จำนวน 14 คน 118 เสียงเห็นชอบต่อข้อเสนอของนายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญกิจกาสนช. (วิป) ทั้งนี้ นายสมชาย ระบุว่าจาก รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. พบว่า มีปัญหาด้านคุณสมบัติและความประพฤติ รวม 8 คน ซึ่งอาจขัดกับมาตรา 7 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามว่า กสทช.ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือก

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา กสทช. เนื่องจากมองว่ากระบวนการสรรหายังมีปัญหาอยู่

ติดตามข่าวสารได้ที่...

อ่านประกอบ :จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น