ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 26 เมษายน 2561 เวลา 21:05:42      ถูกเปิดอ่านแล้ว 112 ครั้ง  112 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : ปัญหาข้อบกพร่องทีวีดิจิตอล ไทยเป็นชาติแรกที่ประมูล


ปัญหาข้อบกพร่องทีวีดิจิตอล ไทยเป็นชาติแรกที่ประมูล เกิดข้อบกพร่องทางกฏหมาย

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น