ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 6 เมษายน 2561 เวลา 20:35:50      ถูกเปิดอ่านแล้ว 667 ครั้ง  667 / 0 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง :

แก้ปัญหา กู้คืน ESP8266 เมื่อโปรแกรมไม่เข้า หรือ เสียใครที่มี ESP8266 อาการโปรแกรมไม่เข้า อาการไฟกระพริบรัวๆ สั่งงานไม่ได้ ปล่อยสัญญาณ WiFi ออกมาอ่อน ใช้อะไรเชื่อมต่อก็ไม่ได้เลย ส่งภาษาต่างดาวกลับมา มีอาการเสียหลายเครื่องก็สามารถกู้คืนกลับมาได้ ลองทำวิธีนี้

ที่มาจาก...

ใช้โปรแกรม ESP8266 Flasher สามารถดาว์โหลดได้ที่..

การใช้งาน
- เปิดโปรแกรม ESP8266Flasher.exe ขึ้นมา
- กดแท๊ป Config แล้วตั้งค่าตามรูปข้างบน

      + INTERNAL://FLASH
      + INTERNAL://IROM
      + INTERNAL://DEFAULT
      + INTERNAL://BLANK

- ให้ต่อสาย GPIO-0 ลงกราวด์ ก่อนต่อสายไฟ
- พอกดปุ่ม Flash แล้วมีไฟกระพริบที่โมดูล USB TTL to UART
- รีเซ็ต Module โดยการถอด pin ของ CH_PD ออกจากขั้วบวก แล้วเสียบเข้าไปใหม่
- แล้วดูในโปรแกรมว่าการอัพโหลด Software เข้าหรือไม่

รายละเอียด NodeMCU Flasher

- NodeMCU flasher is a firmware programmer for NodeMCU DEVKIT V0.9.
- You can use it to program NodeMCU DEVKIT or your own ESP8266 board.
- You MUST set GPIO0 to LOW before programming,
   and NodeMCU DEVKIT V0.9 will do it automatically.
- This is demo version.
- We are working on next version and will use QT framework.
- It will be cross platform and open source.

Usage
Just click flash and you can burn firmware to ESP8266. Before you doing it, GPIO0 MUST LOW.

And wait a moment.
Program success
Setting your own firmware.


ERROR
When the path have some error(e.g. file not exist), the line will become red.

Tips : 
You could use some special path to do something interesting.

The blank.bin file:
       - INTERNAL://BLANK

The esp_init_data_default.bin file(for 26MHz crystal):
      - INTERNAL://DEFAULT


NodeMCU Firmware ESP8266

NODEMCU ESP8266 ESP-12E FLASHING FIRMWARE USING ESPTOOL.PY
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น