ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 มีนาคม 2561 เวลา 08:21:43      ถูกเปิดอ่านแล้ว 133 ครั้ง  133 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      ข่าวสารภายนอก      ข่าวสารภายนอก
ชื่อเรื่อง : ศธ.มีมติไล่ออก รจนา ขรก.ซี 8 ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ศธ.มีมติไล่ออก "รจนา" ขรก.ซี 8 ทุจริตกองทุนเสมาฯ 88 ล้านบาท

     กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเป็นเอกฉันท์ ลงโทษไล่ “นางรจนา สินที” ออกจากราชการ กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท ส่วนเด็กที่มีชื่ออยู่ในกองทุนเสมาฯ แม้จบการศึกษาไปแล้ว แต่มีโอกาสได้เงินคืน

     ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งโต๊ะประชุม โดยมี คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งมติจากที่ประชุมพิจารณาเห็นแล้วว่า การกระทำของ นางรจนา สินที เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82(2) มาตรา83(1) ประกอบมาตรา 85(1)(4) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีมติให้ไล่ออก หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ซึ่งจะไม่มีการได้รับเงินบำเหน็จ, บำนาญ ส่วนทรัพย์สินของนางรจนา ทางสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะทำการตรวจสอบและยึดทรัพย์มาคืนหลวง

อ่านต่อที่นี่ https://goo.gl/AaEvzr
#WorkpointNews

     นางรจนา สินที ข้าราชการซี8 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลา 10 ปียักยอกเงิน 88 ล้านจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โอนเข้าบัญชีของเครือญาติ ยักยอกทุนการศึกษาของเด็กที่เป็นเหยื่อตกเขียวและมีปัญหาทางสังคม พ่อแม่ยากจน หย่าร้าง ติดคุกจากการค้ายาเสพติด หรือเป็นเอดส์ ผลการสำรวจพบว่าเด็กๆที่ "ถูกปล้นโอกาสในการพัฒนาชีวิต" จากผู้หญิงคนนี้ เด็กส่วนใหญ่ต้องการเป็นตำรวจ ทหาร พยาบาล แพทย์ ฯลฯ การมีโอกาสที่ดีนั้น กลับต้องถูกปล้นชีวิตที่ดีไปหมด

     ไม่ใช่แค่เด็กๆที่ถูกปล้น ประเทศเราก็ถูกผู้หญิงคนนี้ปล้นโอกาสในการมีคนคุณภาพ เด็กดีๆที่ต้องดิ้นรนเอาตัวให้รอดจากปัญหา เมื่อเขาได้โอกาสเขาจะไปได้ไกล เพราะเข้าใจในปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาความยุติธรรมทางสังคม หรือปัญหาสาธารณสุขพื้นฐาน เขาเหล่านั้นจะกลับมาพัฒนาประเทศไทยได้อีกต่อไป การสร้างอนาคตและโอกาสที่ดีของเด็กในประเทศไทย ต้องถูกปล้นไป ด้วยน้ำมือของข้าราชการคดโกง


ตรวจสอบทุจริต 88 ล้าน “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต”


พบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตตั้งแต่ปี 48

เจาะกลโกงเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ตอนที่ 1

เจาะกลโกงเงินกองทุนเสนาพัฒนาชีวิต ตอนที่ 2

ทุจริต 88 ล้าน “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต”

ทุกข์นักศึกษาทุนเสมาพยาบาลชายแดนใต้ ตอนที่ 1

ทุกข์นักศึกษาทุนเสมาพยาบาลชายแดนใต้ ตอน 2

ทุกข์นักศึกษาทุนเสมาพยาบาลชายแดนใต้ ตอน 3

คืบหน้าค้นบ้านข้าราชการ ซี8 ทุจริต“กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต”

เด็กทุน “เสมาพัฒนาชีวิต”ร่ำไห้ พ่อแม่กู้หนี้นอกระบบส่งเรียน หลังถูกโกง

"ชูวิทย์" เจาะปมฉาวแวดวงการศึกษา
แก๊ง ขรก. ทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ 88 ล้าน นาน 10 ปี

รายงาน "ถอดบทเรียน 14 ปี ทุจริตทุนเสมาฯ 100 ล้าน"

เปิด "ช่องโหว่" ทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ เพราะระบบ หรือ คน??
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น