ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มีนาคม 2561 เวลา 21:00:14      ถูกเปิดอ่านแล้ว 170 ครั้ง  170 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ส่งผลงบการเงินสถานีโทรทัศน์ติดลบ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ส่งผลงบการเงินสถานีโทรทัศน์ติดลบ เชื่อมั่นปี 61 ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

อสมท ได้รายงานงบการเงินปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- รายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,736 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของ อสมท ในปี 2560 ที่มีผลขาดทุน 2,813 ล้านบาท มาจากการบันทึกรายการด้อยค่าสินทรัพย์ ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัล 2 ช่องรายการ อุปกรณ์โครงข่าย และสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 2,087 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นตัวเลขตามมาตรฐานทางบัญชี เพื่อสะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินในปัจจุบัน 

- การบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าว สะท้อนผลการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ การแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งทำให้สัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์กัน แต่หากพิจารณาการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว อสมท จะมีผลขาดทุนก่อนจาก หักภาษี จำนวน 76 ล้านบาท ซึ่งถือว่าการดำเนินงาน ที่ดีขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 17 จากประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย

หากในปี 2561  อสมท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจากสินทรัพย์ดังกล่าวได้ดีขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สินทรัพย์ดังกล่าวได้ค่าน้อยลง

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่ ยังคงประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับ อสมท นั้นเริ่มมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จาก 

(1)  ตัวเลขรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ดีกว่าภาพรวมของตลาด

(2)  อสมท มีรายได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน

(3) เรตติ้งเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เรตติ้งขยับมาอยู่ในลำดับที่ 9 ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Rating ในภาพรวมขยับขึ้นนั้น เกิดจากความแข็งแกร่งของรายการ ในช่วงเวลา 13.00 - 18.00 น. สำหรับ MCOT Family ช่อง 14 หลังปรับรูปแบบรายการและสีสันหน้าจอ  เริ่มมีรายได้ รวมถึงเรตติ้งเริ่มขยับขึ้นด้วยเช่นกัน

แผนงานในปี 2561 อสมท มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านต่างๆ ตลอดจนเพิ่ม Content ที่แปลกใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ในเดือนเมษายนนี้ MCOT HD หมายเลข 30 จะเสริมรายการใหม่ 3 - 4 รายการทั้ง Prime Time และ Non-Prime Time เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม ส่วนวิทยุ จะเร่งขยายนำ Content ลงใน Digital platform เพื่อขยายฐานผู้ฟังคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มาจาก
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น