Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:28:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 125 ครั้ง  125 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร
ชื่อเรื่อง : เที่ยวงานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถิ่นบ้านเฮาก็มีสิ่งดีๆ


เที่ยวงานเกษตร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ถิ่นบ้านเฮาก็มีสิ่งดีๆ
หาต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มาปลูกสะหน่อย

ต้นละ 80 บาท แต่ขาย 3 ต้น ราคา 200 บาท

จัดมา 6 ต้น ราคารวม 400 บาท
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น