Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มกราคม 2561 เวลา 14:26:18      ถูกเปิดอ่านแล้ว 107 ครั้ง  107 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก พ.ศ.2561 ค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น


เที่ยวงานวันเด็ก วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ จัดแสดงยุทธปกรณ์ทางทหาร และจัดแสดงนิทัศการณ์ เครื่องเล่น
สวนสนุก มีกิจกรรมการละเล่นสำหรับเด็ก และจำหน่ายสินค้า อาหารการกินต่างๆมากมายเราเคยไปอยุ่ต่างถิ่น เคยร่วมจัดงานวันเด็กให้ถิ่นบ้านเขา เขาก็ว่ามันเหนื่อยยุ่งยาก เขาก็ทำเพื่อจะสร้างผลงานความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้เขาเองมากกว่า เราก็ย้ายกลับมาอยู่ถิ่นบ้านเฮาดีกว่าเน้าะ มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถิ่นบ้านเฮา ก็มีสิ่งดีๆได้ทำเพื่อชุมชนบ้านเฮานะฮ่าบจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น