Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 มกราคม 2561 เวลา 12:31:57      ถูกเปิดอ่านแล้ว 160 ครั้ง  160 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      เครื่องส่งโทรทัศน์      เครื่องส่งโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง : ติดตั้งเครื่องส่ง MUX1 NBT สน.แก้งคร้อ ชัยภูมิ


งานติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล MUX1 NBT กรมประชาสัมพันธ์ สถานีแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่ 12 มกราคม 2561
เครื่องมือของส่วนตัวเราเองนะ เตรียมพร้อมเราเอ้งง
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น