ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 9 มกราคม 2561 เวลา 22:55:14      ถูกเปิดอ่านแล้ว 510 ครั้ง  510 / 0 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง :

เตือนภัย วิธียกเลิก SMS ขยะ?? เก็บเงินค่าบริการ Truemove Hเตือนภัย วิธียกเลิก SMS ขยะ?? เก็บเงินค่าบริการ Truemove H

ระบบเติมเงินหรือรายเดือน จะมี SMS เข้ามาขอบคุณที่ใช้บริการหลายข้อความ แล้วส่งลิ้งค์เว็บไซต์มารัวๆ ซึ่งเป็นบริการที่คิดเงินค่าใช้จ่ายกับโทรศัพท์เรา

เป็นการสมัครดาวน์โหลดจาก SMS หรือ อาจจะเป็นการสมัครทางเว็บไซต์ ที่เราอาจไปเข้าไปคลิกข้อความในเว็บฯ แล้วถูกกำหนดให้ยอมรับการใช้บริการ SMS ที่คิดค่าบริการต่อครั้ง โดยเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเงินเพิ่มหลายร้อยบาทต่อเดือน

เมื่อขอเช็คไปก็พบว่าเป็นการสมัครใช้บริการกับ 2 บริษัท ตามนี้
1. ชื่อ WIT หมายเลขบริการ 4839949
2. ชื่อ Gamed software หมายเลขบริการ 4849121
3. Fancy VDO หมายเลขบริการ 4564105

ทั้งสองบริการนี้ ยังคงคิดค่าบริการอยู่ตลอดไป ถ้าเรายังไม่ทำการยกเลิกบริการส่งข้อความนั้นกด *137 แล้วกดโทรออก

ฟังเสียงตอบรับ จะมีข้อมูลให้เลือกดังนี้
กด 1 ตรวจสอบข้อความที่คิดค่าบริการ
กด 2 ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ไม่คิดค่าบริการ
กด 3 ยกเลิกข้อความที่คิดค่าบริการ
กด 4 ยกเลิกทั้งหมด

กรณีเลือก กด 1 เพื่อตรวจสอบข้อความที่คิดค่าบริการ จะมีข้อความส่งมาหาเรา เพื่อให้ยกเลิกบริการข้อความนั้นๆ
พิมพ์ Stop ส่งกลับไป เพื่อขอยกเลิกบริการ

จะมีข้อความแจ้งมาว่าได้ทำการยกเลิกบริการนั้นแล้ว

กด *137 แล้วกดโทรออก
แล้ว กด 3 ยกเลิกข้อความที่คิดค่าบริการ

จะมีข้อมูลให้เลือกอีก คือ...
กด 1 ยกเลิกบริการบางข้อความ
กด 2 ยกเลิกบริการทั้งหมด

ให้ กด 2 เพื่อยกเลิกบริการทั้งหมด
จะมีข้อความแจ้งมา...(ตามรูปข้างบน)
แสดงว่า ไม่มีข้อความที่คิดค่าบริการอีกแล้ว
เราได้ยกเลิกไปเรียบร้อยหมดแล้ว

วันต่อมา มีข้อความแจ้งมาอีกแระ..?!!?
เรายังไม่ได้ทำอะไรเรย แจ้งมาแต่ตั้งเช้า 8 โมง

กด *137 แล้วกดโทรออก
แล้ว กด 1 ตรวจสอบข้อความที่คิดค่าบริการ
จะมีข้อความแจ้งเข้ามา (ตามรูปข้างบน)

พิมพ์ข้อความ 10594 ส่งกลับไป
ผลที่ได้ ระบบทำการยกเลิกบริการ Fancy VDO จาก 4564105 เรียบร้อยแร้ว
ตรวจสอบอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

กด *137 แล้วกดโทรออก
แล้ว กด 1 ตรวจสอบข้อความที่คิดค่าบริการ

จะมีข้อความแจ้งเข้ามา (ตามรูปข้างบน)
"ระบบไม่พบข้อความที่ถูกคิดค่าบริการค่ะ"

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น