Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 18 ธันวาคม 2560 เวลา 22:26:27      ถูกเปิดอ่านแล้ว 148 ครั้ง  148 / 0 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      แพร่กระจายคลื่น      การแพร่กระจายคลื่น
ชื่อเรื่อง : Limit Line ตรวจสอบสัญญาณวิทยุแพร่คลื่นรบกวน


ได้รับแจ้งจาก กสทช. ว่ามีการแพร่คลื่นรบกวน จึงตรวจสอบด้วยเครื่องมือสเปคตรัม วัดคลื่นสัญญาณวิทยุเอฟเอ็ม โดยการตั้งค่า Limit Line
ลองใช้สายอากาศธรรมดา นำมาใช้งานง่ายๆก่อน
เป็นอุปกรณ์ที่เราประกอบขึ้นเอง

ลองวัดดูค่าสัญญาณ แบบง่ายๆ ก่อนนะ

รับสัญญาณได้จริงๆนะ

เห็นรูปคลื่นแล้ว ที่ความถี่ 90.75 MHz.

ตั้งเสาให้ได้มาตรฐาน สะโหน่ย

เรียกใช้งานค่า Limit Line ที่เคยบันทึกไว้

วิธีตั้งค่า Limit Line จดจำไว้เป็นประสบการณ์

    ตั้งค่า Center Frequency เป็น 90.75MHz. และตั้งค่า Trace A เป็น Max Hold ซึ่งเราวัดผลการแพร่คลื่นได้เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้จริงๆ

มาดู input Signal ที่เครื่องส่งวิทยุฯ

สัญญาณอินพุท Over Modulation

ต้องปรับแต่งสัญญาณ Output จากห้องควบคุม นี่เรย

ตรวจสอบสัญญาณ input และ Output
ที่เครื่องปรับแต่งเสียง Optimod

ปรับแต่งสัญญาณแร้ว ก็ยังเกินมาตรฐาน อยุ่นะ

ไม่จำเป็นต้องอธิบายมาก
เพราะไม่มีใครมาสนใจทำแบบเราหรอก
และเราก็คี่เกียจสอน สอนไปเขาก็ไม่สนใจ
เราเก็บเป็นความทรงจำของเราก็พอ เน้าะๆ

สรุปไว้เป็นวิทยาทาน ตัวอย่างการตั้งค่า Limit line

การแพร่สัญญาณที่เกินมาตรฐาน

สังเกตุได้ง่ายๆ ที่ VU เครื่องส่งวิทยุ
สัญญาณ Composite จะขึ้นสีแดงเต็มตลอด
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น