Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:18:16      ถูกเปิดอ่านแล้ว 181 ครั้ง  181 / 0 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      เครื่องส่งโทรทัศน์      เครื่องส่งโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง : เดินทางไปดูแลสถานีโทรทัศน์ แก้งคร้อ กำลังสร้างอาคาร


วันที่ 5-6 พ.ย.60 เดินทางไปดูแลสถานีโทรทัศน์ แก้งคร้อ กำลังสร้างอาคารเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล เก็บภาพบรรยายกาศงานที่ดำเนินการไปเรียบร้อยบ้างแล้ว มาให้ชมและเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
อาคารสำรองใช้งานชั่วคราวอาคารชั่วคราว
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น