Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:45:10      ถูกเปิดอ่านแล้ว 149 ครั้ง  149 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร
ชื่อเรื่อง : บรรยากาศดี ถ่ายรูปสวนผักหลัง สนง. ของเรา 55


บรรยากาศดี ถ่ายรูปสวนผักหลัง สนง. ของเรา
ปลูกมะนาวพันธุ์ทูลเกล้า 53 ต้น


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น