Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:43:39      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1271 ครั้ง  1271 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า      ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง : ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ไม่ร้อน ไฟ ELSD เตือนไฟรั่ว


ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น ไม่ร้อน ไฟ ELSD ติดตลอด เตือนไฟรั่ว
ต่อสายไฟก่อนนะ มี 3 ขั้วต่อ

ใช้ปลั๊กเสียบ 2 ขั้ว
ต้องเสียบปลั้กให้ตรงกับ Line และ Neutral

อย่าลืมสายดิน (สีเขียว)

ต่อลงกราวด์(สายดิน)

ต่อสายท่อน้ำเข้าและออก

พร้อมดำเนินการซ่อม

เสียบปลั๊กไฟ หมุนสวิตซ์เปิด และเปิดวาวด์น้ำไฟ ELSD ติด แสดงว่ามีการเตือนไฟรั่ว
กดปุ่ม Reset แล้ว ไม่หาย

เมื่อกดปุ่ม Test ไฟ ELSD จะหายไป แต่ไฟ Power ไม่มี เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม่ร้อน
ไดอะแกรมวงจรการทำงาน

เซ็นเซอร์แรงดันน้ำจะต้องทำงาน
จะ ON Switch ทำให้ระบบทำความร้อนทำงาน

ไตรแอ็ก Triac ไม่มีไฟ 220 Vac ผ่าน เพราะ ELSD เตือนไฟรั่ว ทำให้ไม่มีการควบคุมการจ่ายไฟ 220Vac ไปที่ขดลวดต้มน้ำ
วงจร ELCB FLOW

Termostat จะต้องวัดความต้านทานเป็น 0 โอห์ม เมื่อน้ำอุณหภูมิปกติ(น้ำเย็น) เป็นตัวตัดไฟ(ตัดวงจรสายนิวตรอล) จากขดลวดหม้อต้มน้ำ
ก่อนวัดความต้านทาน ปลดสายไฟ Line และสาย Neutrol ที่ขาไตรแอ็ก , ขดลวดหม้อต้ม และ Termostat ออก
วัดความต้านทาน x100 เกิดค่าความต้านทานผิดปกติ Leak แสดงว่าขดลวดหม้อต้มน้ำอาจมีไฟรั่ว
ตั้ง Rang x100 วัดความต้านทานแล้วเข็มมิเตอร์กระดิกมาศึกษาตรวจสอบวงจรไว้เตือนความจำ
Thermostat อุปกรณ์เซ็นเซอร์ความร้อน     สาเหตุที่เกิดความร้อนจัด จน Thermostat ตัดวงจรไฟฟ้า อาจเกิดจากวงจรควบคุมชำรุด หรือทำงานผิดพลาดไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ เมื่อเกิดความร้อนจัดมากๆ ก็อาจส่งผลให้ขดลวดความร้อนที่หม้อต้มเกิดการไหม้จนขดลวดชอร์ต หรือไฟรั่วออกมาที่หม้อต้มนั่นเอง
ใช้มิเตอร์วัดความต้านทาน โดยใช้มิเตอร์วัดที่ 2 ขั้ว ถ้าความต้านทานต่ำ (ต้องเป็น 0 โอห์ม) แสดงว่าอุปกรณ์ทำงาน(เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า) หากความต้านทานสูงมากๆ แสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า(ปุ่มจะดีดออก)

แสดงว่า Thermostat พร้อมทำงาน

ตัวอย่าง ยี่ห้ออื่นก็มี Thermostatตัวอย่างวงจรควบคุมความร้อนและ
วงจรป้องกันไฟรั้ว ELCB

ตัวอย่างวงจรควบคุมความร้อนและ
วงจรป้องกันไฟรั้ว ELCB

ตัวอย่างวงจรควบคุมความร้อนและ
วงจรป้องกันไฟรั้ว ELCB


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น