Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 30 ตุลาคม 2560 เวลา 18:03:47      ถูกเปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง  159 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : อบรมภาวะผู้นำการให้บริการ วันที่ 30-31 ต.ค.60


เข้าอบรมภาวะผู้นำด้านการให้บริการ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560
    อบรมภาวะผู้นำด้านการบริการ เราได้อะไรบ้าง ก็ได้ความรู้และได้นิยามที่ตรงใจว่า ความสุขคืออะไร? บางคนบอกว่าทำสิ่งต่างๆเพื่อ "ความสุข" แต่ไม่เข้าใจว่าความสุขจริงๆ คืออะไร ไม่สามารถอธิบายความหมายของคำว่า "ความสุข" ได้ จึงเป็นความสุขที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน ตอบคำถามให้ตัวเองไม่ได้ ก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่จะพบ "ความสุข" ไม่ได้ตามต้องการ

   คำว่า "ความสุข" ไม่ใช่อ้างมาจากธรรมะ ที่จะมีแต่ความสุขในบั้นปลายชีวิต อธิบายไม่ได้ ไม่รู้ความหมายของชีวิตว่าต้องการอะไรจริงๆ ก็ต้องเสียเวลาค้นหาความสุขไปทั้งชีวิต

     แต่ "ความสุข" ที่เป็นนิยามตามหลักการในการใช้ชีวิตที่เข้าใจง่าย คือเรารู้จักกับตัวตนของเรา รู้จักความต้องการของเราและผู้อื่น คำว่า "ความสุข" เป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราว เช่น วันนี้ได้กินอาหารอร่อยกับคนถูกใจ เมื่อมีความพึงพอใจในอาหารและบรรยากาศที่ดี และเป็นช่วงมีความหมายกับชีวิตในขณะนั้น ก็ทำให้รู้สึกว่าเกิดความสุข ณ ช่วงเวลานั้น

    แต่เมื่อเราทานอาหารอิ่มแร้ว หรือหากกินจนมากเกินไป ก็จะรู้สึกอึดอัด ก็หมดความสุข เพราะความพึงพอใจลดลง อาหารนั้นไม่มีความหมายแล้ว ทั้งๆที่เป็นสิ่งเดิมๆที่เคยชอบ ก็จะรู้สึกชอบน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป ความสุขก็จะลดลงได้ตามลำดับ เมื่อผ่านไปในวันอื่นๆก็จะไฝ่หาความสุขจากสิ่งอื่นต่อไปอีก เพราะความรู้สึกพึงพอใจมีไม่จำกัด เพราะคนเรามีความต้องการที่หลากหลาย

     คนเราตั้งความหมายชีวิตและความพึงพอใจของตนไม่เท่ากัน เป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน ความสุขที่ได้รับและนิยามของความสุขของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน

    เราก็ใช้ชีวิตถูกแร้วล่ะ ได้พบนิยามของคำว่า "ความสุข" ได้แร้ว เข้าใจคำว่า "ความสุข" ง่ายๆ เราก็สร้างความสุขได้ทุกๆวัน และมีความสุขในสิ่งที่เราทำ ความหมายของชีวิตเราก็ไม่ต้องเหมือนใคร จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและค้นหาตัวตนของตัวเอง รู้จักและเข้าใจธาตุแท้ของตน ทำสิ่งที่เราชอบนี่ล่ะ จะพบ "ความสุข" จากสิ่งที่เราทำ...

     สิ่งแรกที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ คือเราต้องมีความรักและนับถือตนเอง ถ้าเรารู้จักรักตนเอง ก็จะรักและเข้าใจผู้อื่นได้ จงให้ความเคารพนับถือตัวเอง ไว้วางใจในความสามารถของตนเอง อย่าเคลือบแคลงในความเป็นตัวตนของเรา
    เรานิยามความหมายของชีวิตเราได้เข้าใจง่ายๆ นอกเหนือจากหลักวิทยาศาสตร์และหลักศาสนาที่เข้าใจยาก แต่ใช้หลักการแบ่งศูนย์รวมทั้ง 5 ของมนุษย์ (Human's 5 Center) เป็นแรงขับเคลื่อนของพลังแห่งความปราถนาของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่แรกเกิด จนเติบโตเป็นมนุษย์ โดยอาศัย "ธาตุแท้" ที่เป็นคุณสมบัติที่ดี เป็นตัวประกอบที่รวบรวมเอาคุณสมบัติเด่นต่างๆ มาหลอมให้เกิดเป็นตัวเรา บุคคลิกลักษณะต่างๆ จะถูกเพาะพันธุ์เป็นธาตุแท้ของตัวเอง แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้น 3 ช่วง คือ ต้นอ่อน, ต้นโต, ต้นแก่ ซึ่งการเติบโตของบุคคลิกแต่ละประเภท จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเด่นของแต่ละบุคคล ทำให้เรารู้จักตัวเองว่า ฉันเป็นใคร..??

     ผ่านการอบรมแล้ว ก็ทำให้รู้ว่าคนประกอบไปด้วยธาตุแท้(คุณสมบัติเด่น) แล้วเราจะเข้าใจธาตุแท้ ที่มีความต้องการและแรงปราถนาของแต่ละคน     บางคนก็อ้างว่าเขาไม่กลัวอะไร แต่ถ้าเราสังเกตุพฤติกรรมของคนๆนั้น ก็จะรู้ว่าการกระทำของเขา เกิดจากความกลัวอะไร??
     เราเคยไปอยู่ต่างถิ่นมา ก็ได้พบเจอคนแบบนี้ล่ะ เมื่อเขาอยู่ในถิ่นเขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ ทำให้เราได้รู้จักธาตุแท้คน และเราต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์และเป็นผู้ลิขิตตัวตนของเราจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น