Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 26 ตุลาคม 2560 เวลา 14:19:19      ถูกเปิดอ่านแล้ว 146 ครั้ง  146 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง : พระเมรุมาศจำลอง จ.ขอนแก่น

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

พระเมรุมาศจำลอง จ.ขอนแก่น ณ วัดป่าแสงอรุณ ภาพโดย คุณนครินทร์ สุภรัตนกูล หัวหน้าสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อสมท จ.ขอนแก่น

เว็บไซต์พระราชพิธี
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น