Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:07:39      ถูกเปิดอ่านแล้ว 169 ครั้ง  169 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      เครื่องส่งโทรทัศน์      เครื่องส่งโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง : อบรมเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล วันที่ 16-20 ต.ค.60


อบรมเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.60 เรื่อง เครื่องรับดาวเทียม Harmonic รุ่น 7000 และ 8000 เครื่องส่ง GatesAIRคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น