Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 ตุลาคม 2560 เวลา 20:07:06      ถูกเปิดอ่านแล้ว 205 ครั้ง  205 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      ฮาร์ดแวร์      ฮาร์ดดิสก์
ชื่อเรื่อง : แก้อาการฮาร์ดดิสก์ไม่บูต Disk Error


แก้อาการฮาร์ดดิสก์ไม่บูต Non-System disk or Disk Error แม้เราจะติดตั้งระบบวินโดว์ไปแล้ว แต่จะมองไม่เห็น Harddisk เวลาเริ่มบูตระบบปฏิบัติการวินโดว์
บูตด้วย USB Bootable DLC Boot

ใช้ DLC Bootable แล้วเลือก Hard Disk Tools
เลือก Partition Guru
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น