ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 29 กันยายน 2560 เวลา 22:45:50      ถูกเปิดอ่านแล้ว 887 ครั้ง  887 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : ติดตั้ง VNC Remote Desktop เปิดใช้งาน Raspberry

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การใช้งาน VNC Remote Desktop บอร์ด Raspberry Pi จะเป็น VNC Server ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ Remote Desktop จะเป็น VNC Client
Raspberry Pi setup

1. Install VNC server on Raspberry:

คำสั่ง

 sudo apt-get -y install tightvncserver

2. เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้ว ทำการรัน Tight VNC ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง

 tightvncserver

You will require a password to access your desktops.
ใส่รหัสผ่านไม่เกิน 8 หลัก
โดยรหัสผ่านต้องไม่เกิน 8 ตัว ถ้าเกินมันจะตัดออก

Would you like to enter a view-only password (y/n)?
หากต้องการป้อนรหัสสำหรับดูได้อย่างเดียว ให้กด y
แล้วใส่รหัสผ่านไม่เกิน 8 ตัว (ไม่ซ้ำกับครั้งแรก)

3. กำหนดขนาดหน้าจอที่เราต้องการ เช่น 1280×720 โดยใช้คำสั่ง

 vncserver :1 -geometry 1280x720 -depth 24

จะเห็นว่าเป็นการเปิด desktop display :1
ทุกครั้งที่บูท Raspberry Pi ขึ้นมาใหม่ต้องเข้ามารันคำสั่งนี้
ทุกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน VNC Server

การติดตั้ง VNC Client ลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งาน

ติดตั้ง Tight VNC โดยไปดาวน์โหลดที่
https://www.tightvnc.com/download.php

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา กรอก IP Address ของ RPi กับ Display ในที่นี้คือ :1 จะได้เป็น 192.168.1.100:1 กด Connect
ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ กด OKคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เราก็จะสามารถ Remote Desktop ได้แล้ว
การตั้งค่าให้ VNC Server รันอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อบูท Raspi

@ เข้าไปแก้ไขในไฟล์ .bash_profile โดยใช้คำสั่ง

 sudo nano -c ~/.bash_profile

เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

vncserver :1 -geometry 1280x720 -depth 24 -dpi 96

เราสามารถเปลี่ยนขนาดการแสดงผล แบบ Full HD ได้ จาก 1280×720 ไปเป็น 1920×1080
จากนั้นกด Ctl+x กด y   แล้วกด Enter   เพื่อ save ไฟล์


@ และรีบูท Raspberry

 sudo reboot

เมื่อเราทำการรีบูท Raspi ขึ้นมา ถ้า Access ผ่าน Putty จะเห็นว่ามันจะรัน VNC server ขึ้นมาอัตโนมัติ
@ การเปลี่ยน Password VNC server

 vncpasswd

การปิดการทำงานของหน้า Desktop

STOP VNC Server -kill DISPLAY ( ใส่ :1 หรือ :2 ตามจำนวนหน้า Desktop )

 vncserver -kill :1


STOP VNC Server ALL Desktop ( ปิดทุกหน้า Desktop )

 pkill Xtightvnc
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น