ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:36:52      ถูกเปิดอ่านแล้ว 777 ครั้ง  777 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      
ชื่อเรื่อง : ติดตั้ง WebIOPi-0.7.1 Patch for Raspberry B+, Pi2, and Pi3


ทำไว้เตือนความจำตัวเองคร่าบบบ

การติดตั้ง WebIOPi-0.7.1 Patch สำหรับ Raspberry B+, Pi2, and Pi3 มีความสามารถเข้าถึง I/O Header 40 pins (40 ขา) บนอุปกรณ์ Raspberry และดึงค่าออกมาแสดงผ่านบนหน้า Web อินเทอร์เฟซHow to install Usage WebIOPi

@ คำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์ WebIOPi-0.7.1.tar.gz
wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz

@ คำสั่ง แตกไฟล์ WebIOPi-0.7.1.tar.gz
tar xvzf WebIOPi-0.7.1.tar.gz

@ คำสั่ง เข้าไปในโฟลเดอร์ WebIOPi-0.7.1
cd WebIOPi-0.7.1

@ คำสั่ง ดาวน์โหลด Patch เสริม webiopi-pi2bplus.patch
wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi-pi2bplus.patch

@ คำสั่งติดตั้ง Patch webiopi-pi2bplus.patch
patch -p1 -i webiopi-pi2bplus.patch

@ คำสั่งติดตั้ง WebIOPi-0.7.1
sudo ./setup.sh

@ คำสั่งรีบูตระบบ
sudo reboot


Follow the steps below if Raspbian is installed by NOOBS later than 1.4.2

@ เข้าสู่โฟลเดอร์ /etc/systemd/system/
cd /etc/systemd/system/

@ ดาวน์โหลด Raspbian Webiopi Service
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi.service

@ รีสตาร์ท การทำงาน WebIOPi
sudo /etc/init.d/webiopi restartHow to Start WebIOPi

@ คำสั่งสตาร์ท การทำงาน WebIOPi
sudo /etc/init.d/webiopi start
หรือ
sudo systemctl start webiopi


How to Stop WebIOPi

@ คำสั่งหยุดการทำงาน WebIOPi
sudo /etc/init.d/webiopi stop
หรือ
sudo systemctl stop webiopiSetup your system to Auto start webiopi at boot :

@ คำสั่ง Auto Start WebIOPi
sudo update-rc.d webiopi defaults
หรือ
sudo systemctl enable webiopi


@ คำสั่ง ยกเลิก Auto Start WebIOPi
sudo update-rc.d webiopi remove
หรือ
sudo systemctl disable webiopi


ตรวจสอบการทำงานของ webiopi


 
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/webiopi status

 ● webiopi.service - LSB: WebIOPi initscript
   Loaded: loaded (/etc/init.d/webiopi)
   Active: active (running) since Sun 2017-08-27 16:20:56 ICT; 32s ago
   Process: 16373 ExecStart=/etc/init.d/webiopi start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/webiopi.service
       └─16380 /usr/bin/python3 -m webiopi -l /var/log/webiopi -c /etc/webiopi/config

 Aug 27 16:20:56 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: WebIOPi initscript.
 

ถึงตรงนี้ ไม่ต้องติตดั้ง Weaved for WebIOPI ให้กด n และ Enter ไปเรย

@ การเข้าใช้งาน Web IOPI เข้าไปที่  http://rpi_ip_address:8000/
ตัวอย่าง 192.168.1.40:8000


@ รหัสเริ่มต้น เข้าใช้งาน
User Name : webiopi
Password : raspberry

@ เข้าไปแก้ config ของ WebIO Pi ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/webiopi/config

@ เปลี่ยน Password WebIOPI

sudo webiopi-passwd


WebIOPi passwd file generator
Enter Login: webiopi
Enter Password: 
Confirm password: 

Hash: 7b2c0875964da1f1901e1d690bb8cfd8db958150b74b56a28631819c5a53cabe
Saved to /etc/webiopi/passwd

ยกเลิก Password WebIOPI

@ เข้าไปแก้ config ของ WebIO Pi ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/webiopi/config


แก้ไขบรรทัด passwd-file = /etc/webiopi/passwd ใส่เครื่องหมาย # ข้างหน้า passwd-file

#passwd-file = /etc/webiopi/passwd 
@ แล้วรีสตาร์ท WebIOPi

sudo /etc/init.d/webiopi restart
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น