ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:57:03      ถูกเปิดอ่านแล้ว 474 ครั้ง  474 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : ใช้งาน Raspberry pi ส่ง Email แบบ Command line


บันทึกไว้ให้ตัวเราเองจดจำ

เราใช้งาน Raspberry pi เป็น Server Monitor ใช้ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ อยากให้แจ้งเตือนส่ง Email ก็สามารถเขียนโปรแกรมให้ Raspberry pi ส่งอีเมล์แบบ Command line ทำได้โดยอัตโนมัติ
1. ติดตั้ง ssmtp Sevice

sudo apt-get install ssmtp

 2. แก้ไขค่า config /etc/ssmtp/ssmtp.conf 

sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf


โดยให้เพิ่ม config เข้าไปดังนี้

root=postmaster
mailhub=smtp.gmail.com:587
hostname=raspberrypi
AuthUser=monitor.mcot@gmail.com
AuthPass=Password
FromLineOverride=YES
UseSTARTTLS=YES

เราต้องมี Email สำหรับลงทะเบียนใช้งานก่อนนะ เป็นของ GMAIL
โดยใช้ชื่อ monitor.mcot@gmail.com เป็น email ของเรา
และ password เป็นรหัสของ email เรา

3.ติดตั้ง mailutils สำหรับการส่งเมล์จาก command line

sudo apt-get install mailutils


4. เมื่อติดตั้ง mailutils เรียบร้อย เราจะสามารถใช้ mail command ได้แล้ว
สามารถทดสอบส่งอิเมล์ได้โดยใช้คำสั่ง

sudo echo "TEST For monitor.mcot@gmail.com" | mail -s "Test Monitor MCOT" receiver@gmail.com

โดย...
receiver@gmail.com คือ ชื่ออีเมล์ปลายทาง
"Test Monitor MCOT" คือ Title ของอิเมล์
"TEST For monitor.mcot@gmail.com" คือ ข้อความที่ต้องการส่ง

ทีนี้ปลายทางก็จะได้รับ email จาก monitor.mcot@gmail.com แล้ว

hotmail เราก็ส่งไปถึงนะ

Mail @mcot.net ก็ส่งถึงนะจ๊ะ
@ หากต้องการส่งไฟล์ ให้ติดตั้ง mpack
sudo apt-get install mpack


@ แล้วใช้คำสั่งให้อิเมล์ส่งไฟล์
mpack -s "TEST" /home/pi/path/myfile.ext receiver@gmail.com
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น