Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:32:50      ถูกเปิดอ่านแล้ว 3496 ครั้ง  3496 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      อุปกรณ์อิเล็กฯ      อุปกรณ์อิเล็กฯ
ชื่อเรื่อง : การปรับค้นหาช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล เครื่องรับ STB


บางครั้งช่องรายการโทรทัศน์บางช่องก็หายไปดื้อๆ เราจะมาทำการเลือกค้นหาช่องรายการด้วยตัวเอง ทีละช่อง โดยเลือกค้นหาเฉพาะช่องความถี่ที่หายไปเท่านั้น จะไม่ทำให้ช่องรายการอื่นหายไป
ช่อง MONO 29 และช่อง 25, 26, 34, 36 ก็หายไป..
กดปุ่ม MENU และเลือกรายการค้นหาด้วยตัวเอง กดปุ่ม OKคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เลือกช่องความถี่ที่ต้องค้นหาช่องรายการ ตามรายชื่อจังหวัดที่รับสัญญาณโทรทัศน์
MUX 2 - TV5
   - ช่อง 1    TV5 HD
   - ช่อง 16  TNN
   - ช่อง 23  Workpoint
   - ช่อง 24  TRUE 4U
   - ช่อง 31  ONE HD
   - ช่อง 35  TV7 HD

MUX 3 - MCOT
   - ช่อง 2    NBP
   - ช่อง 14  MCOT Family
   - ช่อง 19  SPING NEWS
   - ช่อง 21  Voice TV
   - ช่อง 30  MCOT HD
   - ช่อง 32  THAIRATE HD

MUX 4 - TPBS
   - ช่อง 3    TPBS HD
   - ช่อง 13  TV3  Family
   - ช่อง 15  LOCA
   - ช่อง 17  THV
   - ช่อง 27  CH8
   - ช่อง 28  TV3 SPORT
   - ช่อง 33  TV3  HD

MUX 5 - TV5
   - ช่อง 18  NEW TV
   - ช่อง 20  BRIGHT TV
   - ช่อง 22  NATION
   - ช่อง 25  GMM
   - ช่อง 26  NOW
   - ช่อง 34  AMARIN TV HD
   - ช่อง 36  PPTV HD

ตามตัวอย่างนี้ สถานีจังหวัดขอนแก่น ช่องที่ 48 เป็นช่องที่หายไป
ค้นหาเฉพาะช่องที่ต้องการ จะเร็วกว่าเน๊าะ

เมื่อทำการค้นหาได้แล้ว จะได้รายการทีวี ของ MUX 5  ตามรูป
ช่อง MONO29 กลับมาแล้ว คร่าบ
ช่อง 34 และ ช่อง 36 ก็รับสัญญาณได้แล้วเช่นกัน

กดปุ่ม INFO บนรีโมท เพื่อตรวจสอบดู....
   - ช่องความถี่ 48
   - ความถี่กลาง 690 MHz.
   - ความแรงสัญญาณ 95%
   - คุณภาพของการรับชม 100%

ช่อง 30  MCOT HD ก็เช่นกัน 
   - ช่องความถี่ 52
   - ความถี่กลาง 722 MHz.
   - ความแรงสัญญาณ 91%
   - คุณภาพของการรับชม 80%
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น