Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 15 มีนาคม 2560 เวลา 11:29:11      ถูกเปิดอ่านแล้ว 446 ครั้ง  446 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การเกษตร      การเกษตร      การเกษตร
ชื่อเรื่อง : ลองทำเครื่องตะบันน้ำ ใช้ส่งน้ำขึ้นที่สูง

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองออกแบบจำลองทำเครื่องตะบันน้ำ ดึงน้ำขึ้นที่สูงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า เรียนรู้หลักการ วิธีการสร้าง และรู้ราคาต้นทุนคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่รออัพโหลดภาพวิดีโอ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองใช้วาวด์ขนาด 1 นิ้ว
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เย้..น้ำไหลขึ้นแว้ว

รออัพโหลดภาพวิดีโอ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองเพิ่มความสูงระดับน้ำเข้า
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดลองเพิ่มความสูงระดับน้ำออก
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น