Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 12 มีนาคม 2560 เวลา 21:24:58      ถูกเปิดอ่านแล้ว 346 ครั้ง  346 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อเรื่อง : ใส่สีแผนที่แสดงเขตบริการสถานีโทรทัศน์ แบ่งพื้นที่สถานีจังหวัดต่างๆ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ก็ทำงานไปเรื่อยๆสิ คิดเองทำเอง สะสมข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์แสดงข้อมูลให้องค์กรเรา ทำแผนที่ใช้สีแสดงเขตบริการสถานีโทรทัศน์ แบ่งพื้นที่การแพร่สัญญาณโทรทัศน์จังหวัดต่างๆ

แผนที่แสดงการแบ่งเขตบริการโทรทัศน์ดิจิตอล


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น