Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 9 มีนาคม 2560 เวลา 22:00:41      ถูกเปิดอ่านแล้ว 298 ครั้ง  298 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อเรื่อง : หาพิกัดใส่ลงในฐานข้อมูล ทำแผนที่อำเภอในเขตบริการโทรทัศน์

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

งานวันนี้ หาพิกัดที่ว่าการอำเภอ ในเขตบริการแพร่โทรทัศน์ อสมท อิสานบ้านเฮา

    ไม่มีใครมาสั่งให้ทำหรอก แต่มันเกี่ยวกับงานของเรา ก็ทำแผนที่แสดงพิกัดไว้ให้ อสมท ภาคิอสาน บ้านเฮา เพื่อแสดงพื้นที่อำเภอในเขตแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์ ให้เปิดดูง่ายๆในแผนที่ ไว้บนเว็บไซต์

    เว็บนี้เราทำคนเดียวนะค่าบ คิดเอง วางแผนเอง พัฒนาเอง เราสรุปงานของเรา แล้วมีความสุข ทำให้อิสานบ้านเราก็พอแล้ว อย่าไปคิดเยอะ แม้คนอื่นไม่ทำอย่างเรา ไม่มาช่วยเรา เราก็ทำเองได้ ทำเท่าที่จำเป็นสำหรับเราเน๊าะ

งานวันนี้ หาพิกัด Latitude , Longitude ที่ว่าการอำเภอต่างๆ ใน จ.เลย
http://dtv.mcot.net/data/map_coordinate.php
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

นำค่าพิกัด Latitude และ Longitude ใส่ลงในฐานข้อมูล


งานวันนี้ หาพิกัดอำเภอต่างๆ ใส่ลงในแผนที่ Google MAP
เพื่อแสดงเขตบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ อิสานบ้านเฮา
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น