Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 กันยายน 2559 เวลา 19:24:31      ถูกเปิดอ่านแล้ว 399 ครั้ง  399 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : RasPi ลดขนาด image จาก SD ความจุมากๆ ให้มีความจุน้อยลง


    บางครั้งที่เราเขียน image ลง SD ขนาด 16GB แล้วออกแบบโปรแกรมใน Raspberry Pi และเมื่อต้องการคัดลอก image ไปใช้เขียน SD ใหม่ จะมีความจุมากเท่ากับ 16GB จึงต้องลดขนาดอิมเมจจากความจุ 16GB เพื่อนำไปเขียนอิมเมจลง SD ที่มีขนาดน้อยลง 4-8GB

ขั้นตอน
1. ใช้โปรแกรม Gparted หาขนาด Sector Value Patition
2. ใช้โปรแกรม IBEX File Size Changer ลดขนาด Image

ใช้โปรแกรม Gparted ใน GUI ของ Raspberry Pi หาค่า End sector value Partition ก่อน
ยังไม่มีรูปประกอบการอธิบาย ขอข้ามไปก่อน

ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Gparted ใน GUI ของ Raspberry Pi

ดาวน์โหลดโปรแกรม IBEX File Size Changer v.1.0
ดาวน์โหลด   [ มีไฟล์แนบ book1474463915.rar ] [ ขนาดไฟล์ 4.97 MByte ]
วิธีการใช้งาน จะมาอธิบายคราวหน้า คร่าบคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

กำลังรื้อฟื้นความรู้มาสอน 55จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น