Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 6 สิงหาคม 2559 เวลา 20:00:15      ถูกเปิดอ่านแล้ว 455 ครั้ง  455 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : ไปแอบดูจอ LED ที่ใช้ Raspberry Pi ควบคุมการแสดงภาพ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ในงานถ่ายทอดสด ประชารัฐร่วมใจ มีบริษัท Focus group นำจอ LED ขนาดใหญ่มาใช้แสดงภาพ เราเลยได้โอกาสไปชมอุปกรณ์ที่ใช้ทำวงจรแสดงผล มี Raspberry ควบคุมการทำงานด้วยนะคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดูเฉยๆ มืออย่าแตะ 55

แผงวงจร Raspberry Pi อยุ่ในกล่องนี่ล่ะ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น