Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:38:56      ถูกเปิดอ่านแล้ว 495 ครั้ง  495 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : Raspberry Pi ลดขนาด Compress อิมเมจให้น้อยลง เพื่อง่ายในการจัดเก็บไฟล์


      ยิ่งเราเขียนอิมเมจ Image ลงใน SD Card 16GB ขนาดมากขี้น ยิ่งทำให้คัดลอก Image มีขนาดความจุมากขึ้น 16GB ไปตามขนาดของ SD Card นั้น จึงยากในการจัดเก็บไฟล์ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่มากถึง 16GB ด้วย

      เราลดขนาด Image โดยใช้โปรแกรม ชื่อ HDD Raw Copy Tool เป็นเครื่องมือคัดลอก Image เป็นยูทิลิตี้ฟรีที่รองรับการใช้งาน Raspberry Pi ใช้สำรอง HDD Raw คัดลอกและสร้างไฟล์ RAW (DD) คัดลอกสื่อทั้งหมด (รวมทั้งบริการข้อมูล เช่น MBR, Boot Record ฯลฯ ) ใช้ได้กับระบบแฟ้มทั้งหมด ( แม้ไฟล์จะถูกซ่อนไว้ ) รองรับมาตรฐานเช่นเดียวกับ Win32 Disk Imager แต่ถูกบีบอัดให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดแผงวงจร Raspberry Pi ที่เราใช้ Micro SD มีขนาด 16GB
Micro SD Card มีความจุ 16GB ซึ่งมีราคาถูกลง เพียง 200 บาท
แต่เมื่อเราคัดลอกเป็น Image แล้ว จะได้ความจุ ถึง 14.4GB ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
ซึ่งในความจริงนั้น SD Card ขนาด 16GB จะมีความจุ แค่ 14.84GiB
จะมีเนื้อที่ไฟล์ Raspi ที่ใช้งานอยู่จริงๆ เพียงแค่ 4.31GiB
และมีพื้นที่ว่าง เหลือ 10.47GiB

เราจะใช้โปรแกรม HDD Raw Copy Tool ทำการบีบอัด Image ลงจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น