ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 ธันวาคม 2556 เวลา 09:20:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4259 ครั้ง  4259 / 17 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      ข่าวสาร DTV DVB      ข่าวสาร อสมท      
ชื่อเรื่อง : สรุปผลประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง วงเงินประมูลรวม 50,862 ล้านบาท

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

สรุปผลประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง วงเงินประมูลรวม 50,862 ล้านบาท

      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เผยประมูลฯ ดิจิตอลทีวีประสบความสำเร็จทั้ง 4 หมวดหมู่ ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 24 ราย ลุ้นผลรับรองทางการภายใน 15 วัน

      27 ธ.ค.2556  พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติที่สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นทั้ง 4 หมวดหมู่ 24 ใบอนุญาต ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีวงเงินประมูลรวมมูลค่าการเสนอราคาทั้งหมด 50,862 ล้านบาท ซึ่งการจัดประมูลครั้งนี้นับเป็นการจัดประมูลครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ของประเทศไทย และประสบผลสำเร็จด้วยดี เนื่องจากผู้ที่เข้าแข่งขันเคาะราคาในแต่ละหมวดหมู่ ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาดในยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจากระบบแอนะล็อค ไปสู่ระบบดิจิตอลซึ่งประชาชนผู้รับข่าวสารจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของช่องฟรีทีวี (ประเภทบริการธุรกิจ) จากเดิม 6 ช่องรายการเป็น 24 ช่องรายการ

ทั้งนี้ผลการประมูลทั้ง 2 วัน สรุปว่า 
ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 7 ราย คือ 
ลำดับที่ 1 บริษัท  บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เสนอราคา 3,530 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เสนอราคา 3,460 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เสนอราคา 3,370 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด เสนอราคา 3,360 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 3,340 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 3,320 ล้านบาท
ลำดับที่ 7 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เสนอราคาร่วมเป็นลำดับที่ 6 ในราคา 3,320 ล้านบาท 
ซึ่งรวมมูลค่าการเสนอราคาในหมวดHD 23,700 ล้านบาท

ส่วนหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 7 ราย คือ 
ลำดับที่ 1 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,355 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,315 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,290 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,275 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,265 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,250 ล้านบาท 
ลำดับที่ 7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 2,200 ล้านบาท 
ซึ่งรวมมูลค่าการเสนอราคาในหมวด SD 15,950 ล้านบาท

ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ใบอนุญาต ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 7 ราย ได้แก่ 
ลำดับที่ 1 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,338 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,330 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,328 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,318 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,316 ล้านบาท
ลำดับที่ 6 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,310 ล้านบาท
ลำดับที่ 7 บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 1,298 ล้านบาท 
ซึ่งรวมมูลค่าการเสนอราคาในหมวดข่าวสารและสาระ 9,238 ล้านบาท

ในหมวดช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว  3 ใบอนุญาต ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 3 ราย ได้แก่
ลำดับที่ 1 บริษัท บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 666 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคา 660 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัท ไทยทีวี จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 648 ล้านบาท
ซึ่งรวมมูลค่าการเสนอราคาในหมวดช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 1,974 ล้านบาท


      ประธาน กสท. กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะพิจารณารับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดเวลาการประมูล โดยหลังได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต ให้ครบถ้วนภายใน 45 วันจึงจะได้รับใบอนุญาต ซึ่งเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตประกอบด้วย การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 ของราคาขั้นต่ำ พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินสำหรับค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 (ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล) ดำเนินการขอใช้โครงข่ายโทรทัศน์กับผู้ให้บริการโครงข่ายฯภายใน 30 วัน และดำเนินการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกรอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภายใน 45 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล จากนั้น เมื่อผู้ชนะการประมูลปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติให้ โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น