Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08:14:19      ถูกเปิดอ่านแล้ว 3205 ครั้ง  3205 / 165 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      รายงาน DTV DVB      แผนพัฒนา DTV MCOT      
ชื่อเรื่อง : พื้นที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ตามแผนการตั้งโครงข่ายร่วมกัน)


   ขออภัย... เนื่องจากท่านไม่ใช่พนักงาน จึงไม่สามารถเปิดอ่านบทความนี้ได้

และขณะนี้...กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสมาชิกและพนักงาน จึงยังไม่เปิดให้บริการ



จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น