ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 27 สิงหาคม 2556 เวลา 08:37:01      ถูกเปิดอ่านแล้ว 976 ครั้ง  976 / 20 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      ข่าวสาร DTV DVB      ข่าวสารเทคโนโลยีทั่วโลก      
ชื่อเรื่อง : การเสวนาสาธารณะเรื่อง "คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล" จัดโดย TDRI


รายการย้อนหลัง การเสวนาสาธารณะเรื่อง "คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล" จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (TDRI) วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.

รับชมได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/rethinking-digitaltv/

โหลดเอกสารได้ที่ http://tdri.or.th/seminars/rethinking-digitaltv/
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น