ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 สิงหาคม 2556 เวลา 17:57:11      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1273 ครั้ง  1273 / 22 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      ข่าวสาร DTV DVB      ข่าวสาร กสทช      
ชื่อเรื่อง : บอร์ด กสท. อนุมัติกรอบเวลาประมูลทีวีดิจิตอล 10-12 ก.ย.นี้ คาดประมูลช้าสุดไม่เกิน ม.ค.57


บอร์ด กสท. อนุมัติกรอบเวลาประมูลทีวีดิจิตอล 10-12 ก.ย.56 นี้ คาดประมูลช้าสุดไม่เกิน ม.ค.57

      กสท. มีมติอนุมัติกรอบเวลาประมูลทีวีดิจิตอล 
       - วันที่ 27 ส.ค.56 ออกหนังสือเชิญชวน
       - วันที่ 3 ก.ย.56 ชี้แจงข้อมูลก่อนจำหน่ายเอกสาร และชี้แจงวิธีการเปิดจำหน่ายเอกสารประมูล
       - วันที่ 10-12 ก.ย.56 จะจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซองละ 1 ล้านบาท
       - วันที่ 15 ต.ค. 56 จะชี้แจ้งข้อมูลหลังการซื้อซองประมูลอีกครั้ง
       - วันที่ 28-29 ต.ค. 56 เข้าสู่กระบวนการยื่นซองเอกสารเข้าร่วมประมูล 
                - และภายใน 15 วันจะชี้แจ้งรายละเอียดการประมูลพร้อมสาธิต ทดลอง
                - หลังจากนั้นภายใน 45 วันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมประมูล

       - คาดจะเปิดประมูลทีวีดิจิตอลได้ช่วงปลายเดือน ธ.ค. 56 - ม.ค.57 
                - หลังจากนั้นประกาศผลผู้ชนะการประมูลและเปิดให้บริการภายใน 45 วัน

       - ส่วนราคาค่าเช่าโครงข่ายฯ จะประกาศอย่างเป็นทางการได้ไม่เกินเดือน ก.ย. 56
       - โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ประมาณ เดือน ก.พ.- มี.ค.57 
       

      พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. มีมติอนุมัติกรอบเวลาเกี่ยวกับประมูลทีวีดิจิตอล โดยจะออกหนังสือเชิญชวนในวันที่ 27 ส.ค.นี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลก่อนจำหน่ายเอกสาร วันที่ 3 ก.ย. และเปิดจำหน่ายเอกสารประมูล

      จากนั้นในวันที่ 10-12 ก.ย.จะจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซองละ 1 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่สำนักงาน กสทช. และในวันที่ 15 ต.ค. 56 จะชี้แจ้งข้อมูลหลังการซื้อซองประมูลอีกครั้ง ซึ่งในวันที่ 28-29 ต.ค. 56 เข้าสู่กระบวนการยื่นซองเอกสารเข้าร่วมประมูล หลังจากนั้นภายใน 45 วันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมประมูล และภายใน 15 วันจะชี้แจ้งรายละเอียดการประมูลพร้อมสาธิต ทดลอง

      อย่างไรก็ตามคาดจะเปิดประมูลทีวีดิจิตอลได้ช่วงปลายเดือน ธ.ค. 56 - ม.ค.57 หลังจากนั้นประกาศผลผู้ชนะการประมูลและเปิดให้บริการภายใน 45 วัน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ประมาณ เดือน ก.พ.- มี.ค.57 ส่วนราคาค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ไม่เกินเดือน ก.ย. 56

      นอกจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาให้ใบอนุญาตทดลองวิทยุเพิ่มเติม 37 สถานีแบ่งเป็นบริการธุรกิจ 27 สถานี บริการสาธารณะ 7 สถานีและบริการชุมชน 3 สถานี รวมให้ใบอนุญาตทดลองไปแล้วจำนวน 2,524 สถานี

"บอร์ด กสท." อนุมัติกรอบเวลาประมูลทีวีดิจิตอล เร็วสุด เดือน พ.ย.2556 ช้าสุด 15 ม.ค.2557 ขายซอง 10-12 ก.ย. 2556 คาดออนแอร์ได้เดือน มี.ค.2557...

      เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 56 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. มีมติอนุมัติกรอบเวลาเกี่ยวกับประมูลทีวีดิจิตอล ดังนี้ การออกหนังสือเชิญชวน 27 ส.ค.56 ชี้แจงข้อมูลก่อนจำหน่ายเอกสาร 3 ก.ย. และเปิดจำหน่ายเอกสารประมูล 10-12 ก.ย.56 จากนั้นจะชี้แจงรายละเอียด 15 ต.ค.56 และกำหนดให้ยื่นซอง 28-29 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้เข้าประมูลได้ช่วง พ.ย.56 -กลาง ธ.ค.56 ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ 30 ต.ค.56 และจะเปิดชี้แจงรายละเอียดผู้ร่วมการประมูลภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ สำหรับสถานที่จัดจำหน่ายซอง คือ สำนักงาน กสทช. ราคาซองละ 1 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนสถานที่ประมูลอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะเปิดเผยได้ในช่วงเดือน ก.ย.56 นี้

      ประธาน กสท.กล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาประมูลทีวีดิจิตอล คาดว่าเร็วสุดจะอยู่ช่วงปลายเดือน พ.ย.56 และช้าสุดต้นเดือน ม.ค.57 และประกาศผลภายใน 15 วัน หลังประมูลเสร็จ และต้องออนเแอร์ทีวีดิจิตอลภายใน 30 วัน หลังได้รับใบอนุญาต หรือต้องออกอากาศภายใน 45 วัน หลังชนะการประมูล หรือประมาณเดือน มี.ค.57 ส่วนราคาโครงข่ายฯ คาดว่าจะรู้ผลภายในเดือน ก.ย.56 นี้ ส่วนกรณีการจำหน่ายกล่องรับสัญญาณ หรือ Set Top Box นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะให้บริษัทใดเป็นผู้จัดจำหน่าย

     ประธาน กสท. กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลทุกราย ไม่จำเป็นต้องออกอากาศครบ 24 ชั่วโมง เพราะการเริ่มต้นในเดือนแรก อาจออกแค่ครึ่งเดือน หรือ 1 ชั่วโมงต่อวัน หรือออกอากาศซ้ำ (รีรัน) ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ชนะการประมูลต้องรีบออกอากาศ เพราะถือเป็นการดำเนินธุรกิจ หากช้าผู้ประกอบการจะเสียโอกาส 

      นอกจากนี้ ยังอนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 37 สถานี แบ่งเป็น ประเภท บริการธุรกิจ 27 สถานี สาธารณะ 7 สถานี และชุมชน 3 สถานี รวมที่ให้ใบอนุญาตไปแล้วทั้งสิ้น 2,524 สถานี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ห้องปฏิบัติการทดสอบการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับ 31 องค์กร อาทิ ทีโอที เนคเทค โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ที่มาจาก  :  ไทยรัฐออนไลน์,  MThai News


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น