ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08:15:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1071 ครั้ง  1071 / 21 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      ข่าวสาร DTV DVB      ข่าวสาร อสมท      
ชื่อเรื่อง : ครม.อนุมัติ MCOT ประมูลทีวีดิจิตอล


     นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้ บมจ.อสมท (MCOT) ร่วมประมูลทีวีดิจิตอลทั้งช่องข่าว ช่องรายการวาไรตี้ทั่วไป ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ดำเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ในส่วนของการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อดำเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ และหากชนะการประมูล ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการประมูลได้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม2555 เรื่องกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2556 

     ด้านนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการ MCOT เปิดเผยว่า ครม. อนุมัติให้ MCOT ซึ่งทำธุรกิจ สื่อทีวีและวิทยุ มีความพร้อมที่จะเข้าประมูลอย่างเต็มที่ โดยได้เตรียมเงินสดไว้ 5,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกกว่า 11,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน MCOT ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กร และปรับโครงสร้างการบริการโครงข่ายใหม่ให้เป็นหน่วยธุรกิจมากขึ้น เพื่อรองรับการผลิตรายการผ่านทีวีช่องใหม่เพิ่ม 

     ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านทีวีดิจิตอล ทาง อสมท เตรียมที่จะปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างบริการในโครงข่ายใหม่ ให้เป็นหน่วยธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากมีเงื่อนไขในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับทีวีดิจิตอลอยู่ที่ปีละ 180 ล้านบาท และสำหรับทีวีช่องปกติ 60 ล้านบาท/ปี

     การเข้ายื่นประมูลช่องรายการทีวีดิจิตอล คาดว่าใช้งบลงทุนราว 16,000 ล้านบาท  โดย อสมท จะเตรียมเงินเบื้องต้น 5,000 ล้านบาท และกู้อีก 11,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน โดยบริษัทจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากร และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการผลิตรายการผ่านทีวีช่องใหม่เพิ่มขึ้น

     ก่อนหน้านี้ นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อสมท กล่าวว่า หลังจากปรับกลยุทธ์ด้วยการปรับผังรายการแบบย่อยทุกเดือน จากเดิมที่ปรับย่อยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณายังไหลเข้ามา ทิศทางเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะ รายการข่าวเช้า จากนี้จึงเหลือช่วงข่าวตอนเย็นที่จะต้องปรับกันใหม่

     MCOT เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังจากได้รับการเห็นชอบจาก ครม. ขั้นตอนต่อไป MCOT จะเร่งดำเนินการตามแผนธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการทีวีดิจิตอล ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดไว้

     โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ และมีความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จะทำให้การประกอบกิจการด้านโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินงานของ MCOT ปัจจุบัน โดย MCOT จะดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ 
     1. ผู้ให้บริการโครงการข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
     2. ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
     3. ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
     4. ผู้ให้บริการแบบประยุกต์ 

     ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมเปิดประมูลให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนประมาณเดือนตุลาคม-กันยายน 2556 โดยผู้ประมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจเป็นเวลา 15 ปี ซึ่ง MCOT เตรียมประมูลช่องข่าวและช่องรายการวาไรตี้ทั่วไป ด้วยระบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) และช่องวาไรตี้ระบบความคมชัดมาตรฐานสูง (HD) รวมทั้งการให้บริการโครงข่ายเพื่อรับบริการออกอากาศให้กับช่องรายการต่างๆ ซึ่งได้กำหนดค่าบริการออกอากาศด้วยระบบ SD งบประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี ส่วนระบบ HD งบประมาณ 180 ล้านบาทต่อปี โดย MCOT เตรียมเสนอให้ กสทช.พิจารณาเร็วๆ นี้ ซึ่งราคาจะสอดคล้องกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น ช่อง 5, กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น