ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18:07:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 12815 ครั้ง  12815 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      โปรแกรม      driver
ชื่อเรื่อง :

ติดตั้งเมนูภาษาไทยให้ Microsoft Office 2007ดาวน์โหลด Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=6327จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น