ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 26 สิงหาคม 2555 เวลา 07:53:27      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1135 ครั้ง  1135 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การปฏิบัติงาน      ควบคุมเครื่องส่ง      แทนเวรช่างเครื่องส่ง
ชื่อเรื่อง :

แทนเวรช่างเครื่องส่ง สถานีโทรทัศน์ MCOT จ.เพชรบูรณ์     วันที่ 19-26 สิงหาคม 2555  เดินทางไปแทนเวรช่างเครื่องส่ง สถานีโทรทัศน์ MCOT จ.เพชรบูรณ์  เพราะพนักงานจำนวน 4 คน เดินทางไปเข้ารับการอบรมเครื่อง NEC รุ่น PCN-1800 Series ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครื่องส่ง NEC รุ่น PCN-1800 Series

เกิดอาการ Warning

ที่อุณหภูมิระบายความร้อนเครื่องส่งฯวิธีตั้งค่า Monitor Controlเครื่องส่งและอุปกรณ์ส่วนควบฯ  กินกระแสไฟฟ้า 16.75 แอมป์

หน้าตา รีโมทคอนโทรลเครื่องส่ง NER รุ่น 1800
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น