Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:39:26      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1051 ครั้ง  1051 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานผลิดสื่อวิดีโอ      อุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ      
ชื่อเรื่อง : คู่มือกล้องวีดีโอ Canon HG10 และวิธีการตั้งภาษาไทย


คู่มือกล้องวีดีโอ Canon HG10 และวิธีการตั้งภาษาไทย เพราะหากมันเปลี่ยนไปเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาญี่ปุน จะอ่านเมนูการทำงานไม่สะดวก คุณสุธี  สุวรรณประภา ผู้แนะนำมา
 
วิธีการปรับ
    1. กดเข้า FUNC.
    2. เลือก เมนู
    3. เลือก ตั้งค่า DISPLAY ( บรรทัดที่ 3 รูป จอมอนิเตอร์ )
    4. เลือก ภาษา บรรทัดที่ 4  ( มีรูปกรอบคำพูด เป็นวงกลม )
    5. แล้วจะมีตัวเลือก ภาษาไทย

และคูมือกล้องวีดีโอ Canon HG10
ดาวน์โหลด   [ มีไฟล์แนบ book1338012553.pdf ] [ ขนาดไฟล์ 9.07 MByte ]
รูปแสดงภาษาอื่น

ตัวเลือก ภาษาไทย
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น