ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
   เอกสารบทความดิจิตอลทีวี   หน้าที่ : 2 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 45 หัวข้อ [ จากจำนวน 50 หัวข้อ ]   
ประเภทภาษาเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 277.261 MB ]   เปิดอ่าน
Post
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น4K Resolution Seminar Sony ABU2013 #3 
[495/2]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 17:24:45 
 ประกาศ กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีเงื่อนไข แนบท้ายใบอนุญาติประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
[350]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 16:24:57 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
[367]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 16:04:25 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
[394]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 15:25:42 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
[380]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 15:24:01 
   หน้าที่ : 2 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 45 หัวข้อ [ จากจำนวน 50 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น