ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
   เอกสารบทความดิจิตอลทีวี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 45 หัวข้อ [ จากจำนวน 50 หัวข้อ ]   
ประเภทภาษาเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 277.261 MB ]   เปิดอ่าน
Post
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นDVB-T2 Head-End Remote Site บริษัท TRINERGY INSTRUMENT CO., LTD. 
[1,196/10]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:09:51 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นNevion TNS546 Monitor Datasheet 
[820/6]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:05:49 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นGoldenEagle(EG) DVB-T2 Deliver Transmit Monitor โดย WorldCastSystems 
[681/8]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:04:00 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นTechnical Design for Network Providers โดยบริษัท Loxley 
[727/6]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:00:44 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นVideoBridge Product Family Complete Network Diagram บริษัท Sencore 
[675/4]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14:57:55 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นDVB-T2 Thailand DTV-IPS SPLP with Satellite Link (Version 11) 
[689/6]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14:56:01 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นQoE for Next Generation Content Monitoring บริษัท Tektronix วันที่ 20 ส.ค.56 
[629/6]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08:55:21 
 บรรยาย อบรม DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเท่านั้นOverView DVB-T2 Monitoring&MultiView บริษัท AlphaThon Asia วันที่ 20 ส.ค.56 
[634/11]  
admin 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08:28:40 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Practical Guidelines Switching To Digital Television (Jean Bernard) 
[708/4]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:31:36 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Headind towards a strategic place : Services delivered from the headend (David Mouen) 
[634/1]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:29:24 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] HbbTV The Future Standard of Connected Television (Jubin) 
[625/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:26:28 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] New Contents On DTT (Herve Michel CFI) 
[668/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:23:49 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Impact of DTT on programs,content policy and offer widening (Frédéric Bokobza) 
[613/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:21:38 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] ISDB-T System and Analogue Switch-Off in JAPAN (Masayuki Takada) 
[599/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:18:28 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Super Hi-Vision (Masayuki Takada) 
[676/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:11:59 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Digital Terrestrial Television Digital&Digital Switchover in France (Federic Bokobza)  
[623/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:09:51 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Using Multiple PLPs in DVB-T2 (Colin Prior) 
[631/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:06:59 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] DTT Value Chain and French Companies to Cooperate (Jean Benard) 
[556/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:03:35 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Technical TeamCast DVB-T2 Panorama (Gerard FARIA) 
[681/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17:01:46 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Guidelines For The Transition From Analogue To Digital Broadcasting (István Bozsóki) 
[618/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:57:25 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] The Digital Experience in France (Jean Bernard) 
[686/2]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:52:45 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] How can Satellite be useful for Digital Terrestrial Broadcasting (Christiano Benzi) 
[633/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:50:39 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Digital Terrestrial Television Digital&Digital Switchover in France & European Union (Federic Bokobza)  
[596/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:46:44 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น[ThaiBEX2013] Overview about DTT in the world (Jean-Bernard Gramunt TNT_Thailand) 
[655/1]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 16:41:31 
 ประกาศ กสทช  ภาษาไทยสำหรับพนักงานเท่านั้นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
[818/0]  
admin 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13:22:44 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นรายละเอียดการทดลองทีวีดิจิตอล ใน อสมท (คุณสุธี สุวรรณประภา ผู้บรรยาย) 
[823/4]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:49:02 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นField strength and technology measurement (คุณบัณฑิต รักวีรธรรม ผู้บรรยาย) 
[920/3]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:47:25 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นEWBS : Emergency Warning Broadcast System (คุณบรมวุฒิ ราญคำรัตน์ ผู้บรรยาย) 
[670/4]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:45:09 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นUHF Antenna Installation (คุณขจร สุขสัมพันธ์ ผู้บรรยาย) 
[704/5]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:42:34 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นConnector&Cable Casestudy (คุณขจร สุขสัมพันธ์ ผู้บรรยาย) 
[675/5]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:40:39 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นNew Content and Service (V1.2) (คุณอดินันท์ จันทวงศ์ ผู้บรรยาย) 
[663/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:38:49 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นOverview DVB-T2 System (คุณพิทักษ์ แก้วบุญส่ง ผู้บรรยาย) 
[768/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:36:09 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นDigital Transmitter Efficiency 2013 (คุณศักดิ์สิทธิ์ ชัยพงษ์ ผู้บรรยาย)  
[627/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:34:55 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นDVB-T2 Part2 (คุณธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ ผู้บรรยาย) 
[861/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:32:46 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นAntenna Theory - Basic Principles For Daily Applications (คุณสมชาย พรเจริญสุข ผู้บรรยาย) 
[661/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:30:23 
 บรรยาย อสมท  ภาษาไทยสำหรับสมาชิกเท่านั้นAntenna & Transmission Line (คุณสมชาย พรเจริญสุข ผู้บรรยาย) 
[729/0]  
admin 15 สิงหาคม 2556 เวลา 17:29:07 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
[554]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 21:07:57 
 ประกาศ กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวี(ร่าง ประมูลคลื่น ฉบับ 2 ) หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
[468]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 21:03:22 
 ประกาศ กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวี(ร่าง ประมูลคลื่น ฉบับ 1 ) หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
[470]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 21:00:32 
 ประกาศ กสทช  ภาษาไทยสำหรับพนักงานเท่านั้นหนังสือแจ้ง เงื่อนไขการอนุญาตโครงการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของ บมจ.อสมท ( 10 เมษายน 2556 ) 
[627/0]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:56:59 
 บทความทีวีดิจิตอล  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้นFrequency and Network Planning Aspects of DVB-T2 (EBU-TECH3348) 
[834/1]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:54:55 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[496]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:45:56 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
[504]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:43:09 
 พรบ. กสทช  ภาษาไทยเอกสารบทความดิจิตอลทีวีมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
[561]  
admin 14 สิงหาคม 2556 เวลา 20:40:58 
 บรรยายสัมมนา DTV  ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกเท่านั้น4K Production of UHD Content(DBS-2013) in DVB-T2_final 
[717/1]  
admin 13 สิงหาคม 2556 เวลา 17:41:17 
   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 45 หัวข้อ [ จากจำนวน 50 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น