ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
Raspberry Pi การเขียนอิมเมจไฟล์ Image ของ Raspi ลง SD-C...
รูปภาพมีเงา
   การเขียนอิมเมจไฟล์ Image File ของ Raspberry Pi ลง SD-Card และการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการของ Raspberry Pi รุ่นเก่าๆ มีไว้ให้โหลดใช้งาน  เปิดอ่าน

   บทความเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 1 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 0.190 MB ]   เปิดอ่าน
 28 ธันวาคม 2558  Raspberry Pi  Raspberry Pi การเขียนอิมเมจไฟล์ Image ของ Raspi ลง SD-Card 
[ 3,078 ] 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น